achtergrondinformatie

Op deze pagina treft u links aan die betrekking hebben op gasboringen op  de wadden, en in het bijzonder op en bij Ameland. Heeft u aanvullingen dan houden ons aanbevolen: info@amelandstegengas.nl 
 

Bodemdaling:

Bodemdalingsanalyse: Ameland 1986 – 2007
(precisie, betrouwbaarheid uit geodetische metingen)

 
Wetenschappelijk rapport van ir. A.P.E.M. Houtenbos, vervolg op het oorspronkelijke rapport welke aanleiding vormde voor uitgebreide discussie. Conclusie nu: de bodemdaling komt in ieder geval een stuk sneller dan tot nu toe werd aangenomen.

Bodemdaling:

Betrouwbaarheid bodemdalingsprognoses.
bijbehorende aanbiedingsbrief + nederlandse samenvatting  rapport ir. A. Houtenbos

De bodem onder de Waddenzee kan tot 100 procent sneller dalen dan de NAM voorspelt. Bovendien is de bodemdaling niet in de hand te houden door de mate van de gaswinning aan te passen, zoals de NAM wel garandeert met het zogenaamde 'hand-aan-de-kraan-principe'.

Verslag van NOVA-uitzending 23 april 2007

Energiedebat:
Een onafhankelijke bijdrage aan het energiedebat
De Energieraad besteedt aandacht aan aardgasplannen op Ameland en de kritiek hierop.

De Energieraad - officieel 'Algemene Energieraad', soms afgekort tot AER - is een onafhankelijk adviescollege voor regering en parlement. De Raad adviseert over het energiebeleid in brede zin

Aardgaswinning bij Ameland:
Informatiefolder van de NAM

Beschrijving van aardgasvoorraad in en bij Ameland. Manier hoe de NAM dit aardgas exploreert.

Boorplannen op Ameland:
Tegengas: Eerste kritiek op informatieverstrekking over boorplannen

 

Reactie van Vereniging van Particuliere Verhuurders op Ameland (VPVA) op aangekondigde boorplannen (bericht Persbureau Ameland 3 juni 2009).

Gasboringen op Ameland:

Standpunt politieke partij Ameland ‘82

 

Standpunt Ameland ’82; initiatief tot eigen discussieavond (30 juni 2009); oproep om afweging te maken met oog op ‘duurzaamheid’

Aardgaswinning op Ameland:

Gaswinning op Ameland – Oost

 

Informatie over aard en omvang van aardgaswinning op Ameland. Incl. afbeeldingen.
Bron: website Natuurinformatie.

Bodemdaling:

Bodemdaling door aardgaswinning

 

Informatie over ontstaan en mate van bodemdaling door het winnen van aardgas. Incl. afbeeldingen. Bron: website Natuurinformatie.

Voor- en nadelen gaswinning:

Gaswinning in de Waddenzee

 

Beschrijving van gevolgen van aardgaswinning (o.a. effect van bodemdaling voor natuur, landschap, economie); kosten en batenanalyse van aardgaswinning in de Waddenzee met inbegrip van de directe en indirecte, bijv. maatschappelijke gevolgen.
Een van de conclusies:
In principe zijn gasboringen in de Waddenzee niet nodig. Dit biedt namelijk geen blijvende oplossing voor de vraag naar energie. We hebben nog genoeg reserves elders, b.v. Slochteren, die nog aan onze huidige energievraag kunnen voldoen, voordat we kunnen overstappen op duurzame energie. Dit biedt namelijk wel een blijvende oplossing.


Bron: website Scholieren.com / Werkstuk Aardrijkskunde

Gasboringen op Ameland:

NAM heeft nieuwe boorplek voor Ameland
NAM boort bij Ameland naar aardgas

 

Twee persberichten (augustus en mei 2009) over NAM-plannen. Bron: Land van Energie; informatieplatform op initiatief van Provincie Friesland.

Aardgas op Ameland

Feiten en Figuren; cijfers over aardgaswinning (periode 2000  -  2008)

 

Cijfermateriaal en tabellen over energie en delfstoffen afkomstig van de gezamenlijke waddenoverheden.  O.a. over aardgaswinning in Noord – Nederland. Gegevens van Amelandse winning afgezet tegen andere.

Bron: website Waddenzee.nl 

Bodemdaling:

Bodemdaling als gevolg van gaswinning

 

Webpagina met doorverwijzing naar (wetenschappelijke) rapporten over mate en effect van bodemdaling door aardgaswinning.

Bron: website Waddenzee.nl 

Bodemdaling:

Gaswinning onder de Waddenzee; rapport Houtenbos

 

Visie van de Minister van Economische Zaken op het rapport Houtenbos, waarin wordt ingegaan op bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee. Brief aan de Tweede Kamer waarin de minister nader ingaat op het aspect Bodemdaling.

Aardgaswinning in de Waddenzee:

Argumenten pro en contra, knipselkrant over aardgaswinning in Waddenzee

 

Opsomming van argumenten om de aardgaswinning in de Waddenzee te beëindigen, of ten minste geen nieuwe gasvelden te gaan exploiteren. Aangevuld met een knipselkrant met krantenartikelen over dit onderwerp.

Bron: website SenterNovem (uitvoeringsorganisatie Ministerie van Economische Zaken)

Aardgaswinning in de Waddenzee:

Gaswinning

 

Achtergrond-informatie over huidige winplaatsen, tegengehouden winplaatsen, effecten op flora en fauna, standpunten van Waddenvereniging, politieke en juridische stellingname.

Bron: website van de Waddenvereniging

Aardschokken en aardgaswinning:

Aardschokken in Nederland

 

Wetenschapsnieuws, dat het verband duidelijk maakt tussen aardgaswinning en lichte aardschokken. Incl. Tabellen, afbeeldingen en afbeeldingen.
Constatering: onder het ‘verbale geweld’ van informatie over bodemdaling dreigt het reële gevaar op lichte aardschokken in het Waddenzeegebied volledig ondergesneeuwd te raken.

Bron: website Technische Universiteit Delft

Bodemdaling en aardgaswinning:

Commissie Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen


De commissie Bodemdaling is ingesteld op grond van de Bodemdalingsovereenkomst uit 1984 tussen NAM en Provincie Groningen, om vast te stellen wat er moet gebeuren om schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning te voorkomen en wat dat mag kosten. Uitgebreide website met achtergrondinformatie, berekeningen, rapportages. E.d.
bron: website Commissie Bodemdaling

Boorplannen op Ameland:

Wij zijn tegen boortorens op Ameland

 

Hyves-site / Blog met uitwisseling van kritische standpunten vóór en tègen. Inclusief kunstzinnige inspiratie.

Boorplannen op Ameland:

Boren? Gemeente Ameland zegt nog niets!

 

Reactie van het Gemeentebestuur Ameland over aangekondigde boorplannen: het College van B & W onthoudt zich voorlopig van elke reactie.

Bron: Persbureau Ameland, 8 juni 2009

Zie ook het verslag van de raadscommissie (vraag1) dd 8 juni 2009. lees door

Boorplannen op Ameland:

Alwéér heeft de NAM snode plannen!

 

Open brief van jarenlange Ameland-bezoeker en – liefhebber Antoon Kuhlmann. Hij wijst op parallel tussen gang van zaken in de jaren 60 – 80 en de nieuwste NAM-plannen. Oproep aan Gemeente Ameland om uiterst alert te reageren en krachten te bundelen.

Bron: Persbureau Ameland, 8 juni 2009

Boorplannen op Ameland:

Gasboren op Ameland?

 

Anekdotejager (nr 20) Henk Ruygh. Columnschrijver denkt hardop over verleden – heden – toekomst. Hij hoopt voor Ameland en de Amelanders dat de geschiedenis zich niet herhaalt. De uiterst discutabele gang van zaken uit de jaren 70 – 80 staan de schrijver nog helder voor ogen.

Bron: Persbureau Ameland, 5 juni 2009

Boorplannen op Ameland:

Against gasdrilling on Ameland   

 

Film-kunst met impressie bezwaar tegen huidige NAM-plannen om op Ameland te gaan boren.

Bron: website Medialab Archipel nu

Energie en Ameland:

Amelander Energie Centrale maakt Ameland groen.

 

Informatie over doel, plannen en resultaten van de Amelander Energie Centrale.  De AEC wil investeren in projecten om op Ameland energie te produceren. Die energie zal via de AEC op Ameland worden geleverd. Streven is dat Ameland zelfvoorzienend zal worden

Bron: website Amelander Energie Centrale

Duurzaamheid op Ameland:

Duurzaam Ameland

 

Informatie over projecten, behaalde resultaten en nieuws over initiatieven om op Ameland meer te bereiken op gebied van duurzaamheid.

Bron: website Duurzaam Ameland.

Energie en Ameland:

Transitie naar duurzame energie op Ameland

 

Onderzoeksrapport van studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, in opdracht van het Kennis & Innovatie Centrum Ameland. Het rapport beschrijft de mogelijkheden om als Ameland geheel onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Januari 2009.

Ameland algemeen:

Gemeente Ameland

 

Algemene informatie van en door Gemeente Ameland (besluiten, vergunningen, raads- en commissievergaderingen.

Bron: Gemeente Ameland

Ameland algemeen:

Ameland

 

Algemene informatie over Ameland, adressen en activiteiten.

Bron: VVV Ameland

 

 
 
  Site Map